Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)

Regional Environmental Office 7

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวกิจกรรม สสภ.7(สระบุรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี (ผอ.ประนอม ปิยะสาธุกิจ)ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี (ผอ.ประนอม ปิยะสาธุกิจ)ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

วันที่19 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี (ผอ.ประนอม ปิยะสาธุกิจ) ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยมี ผวจ.ลพบุรีเป็นประธาน ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดกวิศรารามวรวิหาร เพื่อมาทำการตรวจวิเคราะห์ฯ ก่อนปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีความสะอาดและสมพระเกียรติ เพื่อใช้ในราชพิธีดังกล่าวฯ

แกลเลอรี่